For all your dictionary needs!
Tip. You can look up words, expressions, names, titles...

Academy of Fine Arts, Belgrade

Place

Academy of Fine Arts, Belgrade: Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду је назив који од 1973. године носи Академија ликовних уметности у Београду, основана 1937. године. Оснивање и данашњи рад факултета продужава уметничко школство у Србији, које је институцијализиовано почело организованије да делује у другој половини 19. века. Од самог почетка, организација наставе одвијала се на три одсека: сликарском, графичком и вајарском. Данас, поред ова три, постоји и теоријски одсек.

Online dictionaries and encyclopedias with entries for Academy of Fine Arts, Belgrade

Click on a label to prioritize search results according to that topic:

Share this page


Privacy Policy | Cookies Policy
Keyword Tool | Romanian-English Dictionary