For all your dictionary needs!
Spelling. Are you looking for Frond or Trond?
Header of Grond

Grond

Grond is sometimes a misspelling of ground.

Music

  1. "Grond" is a musical album of Orkrist.
    • released in (12 years ago)
  2. "Grond" is a musical album of Nihill.
    • released on (5 years ago)

Printed dictionaries and other books with definitions for Grond

Click on a title to look inside that book (if available):

Google previewQuadrilingual Economics Dictionary (2012)

by Simon K. Kuipers, B.S. Wilpstra

du sol; remaniement m parcellaire e reparcelling; redistribution; reallotment of land; land reallocation d Flurbereinigung f; Umlegung f von Grundstücken mpl n herverkaveling fvan grond m; ruilverkaveling f régulation f directe e direct ...

Google previewLexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum Of Woordboek Van Gewyde en Ongewyde Voor- En Zinnebeelden (1722)

Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen en wat verder in de Heilige Bladen en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt .... A - G by Martinus Koning

Ten derde, dat ook deze Jesus die zich den Christus noemde, en zulx bewees door zyne leere en wonderwerken, de ware Messias was, dien zy met blydschap voor zodanig aannamen, hoopende door hem te zullen verkrygen al dat heil, dat zy zich van den Messias verbeelt hadden voor zoo verre waren zy een goede aarde, die den steenagtigen grond heel en al overdekte. S.44: En daar is waarlyk in dit onderwerp een Zeer # overeenkomst, welke de Heer zelf reeds verklaart heeft ...

Online dictionaries and encyclopedias with entries for Grond

Click on a label to prioritize search results according to that topic:

Photos about Grond

Click on an item to view that photo:

Grond

Scrabble value of G2R1O1N1D2

The value of this 5-letter word is 7 points, but it's not an accepted word in the Official Scrabble Players Dictionary.

Share this page

Next...

Go to the wordplay of Grond for some fun with words!


Privacy Policy | Cookies Policy
Keyword Tool | Romanian-English Dictionary