For all your dictionary needs!
Spelling. Are you looking for Anoeme or poeme?

Noeme

Artwork

"Noeme" is an artwork by Tomma Abts.

Printed dictionaries and other books with definitions for Noeme

Click on a title to look inside that book (if available):

Google previewDictionary of Linguistics (1954)

by Mario Pei, Frank Gaynor

noeme: The meaning of a glosseme (q.v.). nomenclature: The set of names used in relation to a specific subject or field of science or study. nominal definition: The definition which explains the meaning of a word which names a thing. (Cf. real definition.) nominal language: See noun language. nominal sentence: A sentence in which the principal part (Graff calls it "pivotal part") is a noun or nominal form. nominative: That case-form in which a noun, pronoun, adjective, etc., is used when ...

Google previewLexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum Of Woordboek Van Gewyde en Ongewyde Voor- En Zinnebeelden (1722)

Waarin Persoonen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, Boomen, Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen en wat verder in de Heilige Bladen en by de Aaloutheit, tot Voor- of Zinnebeelden heeft gestrekt .... A - G by Martinus Koning

Veel ligt zyn'er nog ten huidigen dage wel Amaleks, die niet beter zyn van godsdienst en handel, en ons nederlants Israƫl niet al te heusselyk bejegent en behandelt hebben, 't zal juist niet vereist worden, dat men de buitenmagten en koningen met duidelyken name noeme. Men kan by zigzelven een stille toepassing en overdragt maken. - p7py Amalek, een volks naam, is afkomstig van Amalek den zoon van Elipsaz, Esaus zoon, een zoonszoon van Esau, uit de byzit Thamna ...

Online dictionaries and encyclopedias with entries for Noeme

Click on a label to prioritize search results according to that topic:

Scrabble value of N1O1E1M3E1

The value of this 5-letter word is 7 points, but it's not an accepted word in the Official Scrabble Players Dictionary.

Anagrams of NOEME

What do you get if you rearrange the letters?

See also the blanagrams of Noeme!

Share this page

Next...

Go to the wordplay of Noeme for some fun with words!


Privacy Policy | Cookies Policy
Keyword Tool | Romanian-English Dictionary